Butlletí 3 de de novembre de 2021

I. Disposicions generals
Sin publicaciones
II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació (1)
 • Resolució Rectoral 04624/2021, de 3 de novembre, per la qual es nomenen les Comissions d’avaluació per a cadascuna de les àrees científiques.

  Font: UMH

III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (4)
 • Resolució Rectoral 04626/2021, de 3 de novembre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Comunicacions mòbils i sense fils 6G.”

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04622/2021, de 3 de novembre, per la qual finalitza el procediment específic per a la selecció d¿una plaça de l¿escala tècnica mitjana de gestió de la investigació, subgrup A2, ref. 2021/28452.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04615/2021, de 2 de novembre, per la qual es publiquen els resultats definitius corresponents a la preinscripció dels programes de doctorat de la Universitat Miguel Hernández d¿Elx del curs 2021/2022.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04616/2021, de 2 de novembre, per la qual es concedeixen els projectes d¿investigació en matèria de transparència, accés a la informació pública, bon govern, dades obertes i integritat institucional, durant l¿exercici 2021.

  Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions) (3)
b. PAS (1)
f. Altres (2)
V. Publicat en altres butlletins oficials
Sin publicaciones