Butlletí 26 de de novembre de 2021

I. Disposicions generals
Sin publicaciones
II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació (2)
 • Resolució Rectoral 04885/2021, de 25 de novembre, per la qual es nomena en substitució de la Sra. Trinidad Maestre Miralles la Sra. Ruth Aldomar Gil, per part de la Secció Sindical CSI-F, com a representant en la Comissió de Formació de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04886/2021, de 25 de novembre, por la que se nomena la Comissió de 25 Aniversari de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

  Font: UMH

III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (3)
 • Resolució Rectoral 04890/2021, de 26 de novembre, per la qual s¿adjudica definitivament una beca de formació universitària en dret laboral i administratiu universitari.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04884/2021, de 25 de novembre, per la qual es procedeix a la correcció d’errors de la resolució rectoral 04784/2021, de 15 de novembre de 2021, per la qual s’adjudiquen definitivament les ajudes als estudiants participants en el programa de mobilitat internacional Erasmus +.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04882/2021, de 25 de novembre, per la qual es convoca una plaça de caràcter temporal per a col·laborar en la realització d’un projecte d’investigació. Ref. 249/21.

  Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions) (5)
c. PDI (1)
 • Acta segunda fase, votos favorables, motivación conjunta, resultados del proceso y propuesta de provisión, Plaza DC3145, PCDOC Indefinido, ref.: 03634/2021.

  Font: UMH

e. Estudiants (2)
 • Proposta de concessió provisional de la convocatòria d¿ajudes per a elaborar tesis, treballs fi de grau (TFG), treballs fi de màster (TFM), memòries d¿investigació o equivalents en valencià.

  Font: UMH

 • LListat definitiu d’admesos/es i exclosos/es Beques especials per a estudiantat amb dicapacitat i estudiantat col.laborador.

  Font: UMH

f. Altres (2)
V. Publicat en altres butlletins oficials (2)
 • DOGV núm. 9224 de 26 de novembre de 2021.Correcció d’errades de la Resolució de 20 de novembre de 2020, de la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es modifica el Pla estratègic de subvencions per al període 2020-2023, aprovat mitjançant la Resolució de 22 de juny de 2020.

  Font: DOGV

 • DOGV núm. 9224 de 26 de novembre de 2021. Resolució d’11 de novembre, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un contracte predoctoral en l’àmbit d’un projecte d’investigació.

  Font: DOGV