Butlletí 19 de de novembre de 2021

I. Disposicions generals
Sin publicaciones
II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació
Sin publicaciones
III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació
Sin publicaciones
IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions) (2)
c. PDI (2)
V. Publicat en altres butlletins oficials (2)
  • DOGV núm. 9219 de 19 de novembre de 2021. Resolució de 12 de novembre, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l’aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria d’accés a l’escala tècnica mitjana amb denominació tècnic o tècnica mitjans d’infraestructures. Referència 2020/48146.

    Font: DOGV

  • DOGV núm. 9219 de 19 de novembre de 2021. Resolució d’11 de novembre de 2021, de la Direcció General d’Universitats, per la qual es modifica la Resolució de 9 de setembre de 2020, de la Direcció General d’Universitats, per la qual es complementa l’import de les beques salari lligades a la renda per a la realització d’estudis universitaris en el curs acadèmic 2019-2020 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

    Font: DOGV