Butlletí 28 de de gener de 2022

I. Disposicions generals
Sin publicaciones
II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació
Sin publicaciones
III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (4)
 • Resolució Rectoral 00254/2022, de 28 de gener, per la qual es convoca una plaça de caràcter temporal per a col·laborar en la realització d’un projecte d’investigació d’innovació docent. Ref. 284/21.

  Font: UMH

 • Resolució 00256/2022, de 28 de gener, per la qual es convoca una plaça de caràcter temporal per a col·laborar en la realització d’un projecte d’investigació. Ref. 07/22.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00255/2022, de 28 de gener, per la qual es convoca una plaça de caràcter temporal per a col·laborar en la realització d’un projecte d’investigació en matèria d’innovació docent. Ref. 283/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00257/2022, de 28 de gener, per la qual es convoca una plaça de caràcter temporal per a col·laborar en la realització d’un projecte d’investigació. Ref. 03/22.

  Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions) (1)
e. Estudiants (1)
V. Publicat en altres butlletins oficials (1)
 • DOGV núm. 9266 de 28 gener de 2022. Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Direcció General d’Universitats, per la qual s’adjudiquen les ajudes per a complementar les beques per a l’activitat de mobilitat d’estudiants per estudis, del Programa «Erasmus+», pertanyents a institucions d’educació superior de la Comunitat Valenciana.

  Font: DOGV