Butlletí 02 de de febrer de 2023

I. Disposicions generals
Sin publicaciones
II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació (7)
 • Resolució Rectoral 00292/2023, de 2 de febrer, per la qual es nomena el professor Sr. Josep Xavier Barber Vallés vicerector adjunt d’Investigació per a la Gestió de la Investigació de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00293/2023, de 2 de febrer, per la qual es nomena la professora Sra. Laura Antón Sánchez vicerectora adjunta d’Investigació per a l’Avaluació de la Investigació de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00285/2023, de 2 de febrer, per la qual es nomena el professor Sr. Miguel Ángel Sogorb Sánchez director de l’Escola de Doctorat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00284/2023, de 2 de febrer, per la qual es nomena el professor Sr. Federico Botella Beviá director del Centre d’Intel·ligència Digital de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00287/2023, de 2 de febrer, per la qual es proposa patró de la Fundació Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana al Sr. Miguel Antonio Herrero Navarro delegat general d’estudiants de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00276/2023, de 2 de febrer, per la qual es nomenen les comissions de contractació de professorat per al curs 2022/2023.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00268/2023, d’1 de febrer, per la qual es nomenara la Comissió Avaluadora del Complement Específic per Mèrits Docents.

  Font: UMH

III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (9)
 • Resolució Rectoral 00282/2023, de 2 de febrer, per la qual es designa candidat/a seleccionat/ada per a l’activitat finalista “Educar en noves tecnologies, al llarg de la vida, amb l’objectiu de millorar la salut a través de l’activitat física”, ref. 256/22.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00281/2023, de 2 de febrer, per la qual es convoca una plaça per a col·laborar en la realització d’activitats finalistes ref. 04/23.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00283/2023, de 2 de febrer, per la qual es designa candidat/a seleccionat/ada per a l’activitat finalista “SPONTSENSE – Patterns of Spontaneous Activity in the Assembly and Rewiring of Functional Sensory Circuits”, ref. 254/22.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00257/2023, de 1 de febrer, per la qual s’accepta la renúncia de les persones beneficiàries de places i ajudes de mobilitat de la convocatòria del programa de mobilitat internacional destino UMH- estudiants de grau-curs 2022/2023.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00271/2023, de 1 de febrer, per la qual es convoquen les beques 2023 per a pràctiques formatives i projectes de fi de carrera, de fi de grau o de fi de màster, en dependències de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica o en centres dependents d’aquesta, per part de l’alumnat d’aquesta Universitat.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00254/2023, de 1 de febrer, por la que se convoca una plaza para colaborar en la realización de actividades finalistas, ref. 272/22.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00267/2023, de 1 de febrer, per la qual es procedeix a la correcció d’errors de la resolució rectoral 03419/2022, de 22 de desembre de 2022, per la qual es publica l’adjudicació definitiva de les places i ajudes de mobilitat de la 1a convocatòria del programa de mobilitat internacional Erasmus + per a personal docent en el curs acadèmic 2022-2023.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00269/2023, de 1 de febrer, per la qual es convoquen les beques 2023 per a pràctiques formatives i projectes de fi de carrera, de fi de grau o de fi de màster, en dependències de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital o en centres dependents d’aquesta, per part de l’alumnat de la UMH.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 00270/2023, de 1 de febrer, per la qual es convoquen les beques 2023 per a pràctiques formatives i projectes de fi de carrera, de fi de grau o de fi de màster, en dependències de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat o en Centres dependents d’aquesta, per part de l’alumnat d’aquesta Universitat.

  Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions) (9)
b. PAS (1)
c. PDI (8)
 • Acta segona fase, vots favorables, motivació conjunta, resultats del procés i proposta de provisió, Plaça DC3298, PCDOC Interí, Escultura, Ref.: 02942/2022.

  Font: UMH

 • Acta primera fase, valoració de mèrits, resultats de la primera fase i citació a la segona fase, entrevista Plaça DC3294, PCDOC Interino, Química Física, Ref.: 02942/2022.

  Font: UMH

 • Llistes provisionals daspirants admesos i exclosos convocatòria PDI Laboral ASOCCS 03392/2022.

  Font: UMH

 • Llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos convocatòria PDI Laboral ASO 03390/2022.

  Font: UMH

 • Acta segona fase, vots favorables, motivació conjunta, resultats del procés i proposta de provisió, Plaça DC3300, PCDOC Interí, Estètica i Teoria de les Arts, Ref.: 02942/2022.

  Font: UMH

 • Acta segona fase, vots favorables, motivació conjunta, resultats del procés i proposta de provisió, Plaça DC3296, PCDOC Interí, Escultura, Ref.: 02942/2022.

  Font: UMH

 • Llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos convocatòria PDI Laboral AYU/AYUDOC 03391/2022.

  Font: UMH

 • Acta segona fase, vots favorables, motivació conjunta, resultats del procés i proposta de provisió, Plaça DC3335, PCDOC Interino, Organització d’Empreses, Ref.: 02942/2022.

  Font: UMH

V. Publicat en altres butlletins oficials
Sin publicaciones