Butlletí 17 de de novembre de 2021

I. Disposicions generals
Sin publicaciones
II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació
Sin publicaciones
III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (4)
 • Resolució Rectoral 04797/2021, de 17 de novembre, per la qual s’estableixen les bases de la convocatòria de 2021 de concessió d’ajudes per a accions preparatòries conjuntes entre el personal investigador de la UMH i investigadors/professionals de HUP/IIS La Fe.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04796/2021, de 17 de novembre, per la qual es resol la concessió de la convocatòria de 2021 d’ajudes per a accions preparatòries i projectes d’innovació conjunts entre el personal investigador de la UMH i professionals de la Fundació FISABIO.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04789/2021, de 16 de novembre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Finançar activitats en matèries criminològiques per a l’anàlisi d’amenaces i riscos de les noves tecnologies i mitjans de comunicació”: Ref. 216/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04793/2021, de 16 de novembre, per la qual es concedeixen les ajudes i borses de viatge per a la mobilitat investigadora en el marc del programa de doctorat en esport i salut.

  Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions)
Sin publicaciones
V. Publicat en altres butlletins oficials
Sin publicaciones