Butlletí 25 de de novembre de 2021

I. Disposicions generals
Sin publicaciones
II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació (1)
 • Resolució Rectoral 04879/2021, de 24 de novembre, per la qual es nomena el Sr. Miguel Ángel García Hernández, delegat general d’estudiants, membre de la Comissió de Pressupostos del Consell de Govern de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

  Font: UMH

III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (2)
 • Resolució Rectoral 04874/2021, de 24 de novembre, per la qual es convoca un procés específic per a l’ocupació provisional del lloc de treball vacant amb reserva, del grup A/C, subgrup A2/C1 administració general, complement de destinació 22, complement específic E032 destinació en oficina del Rector

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04875/2021, de 24 de novembre, per la qual s’accepten les renúncies de les persones beneficiàries de les beques del programa de mobilitat internacional Destino UMH -Estudiants de Grau – curs 2021/2022 i s’adjudiquen beques per crida de llista de reserva.

  Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions) (2)
b. PAS (2)
 • Acta del resultat definitiu de la fase d’oposició, una vegada exercitat el dret d’opció de nota Ref. 2020/39517.

  Font: UMH

 • Acta del resultat definitiu de la fase d’oposició, una vegada exercitat el dret d’opció de nota Ref. 2020/35892.

  Font: UMH

V. Publicat en altres butlletins oficials (3)
 • BOE núm. 282 de 25 de novembre de 2021. Extracto de la Orden de 23 de noviembre, por la que se convocan ayudas complementarias destinadas a beneficiarios de ayudas de Formación del Profesorado Universitario del Subprograma Estatal de Formación en I+D+i.

  Font: BOE

 • DOGV núm. 9223 de 25 de novembre de 2021. Resolució de 16 de novembre, de la Direcció General d’Universitats, per la qual es complementa l’import de les beques salari lligades a la renda per a la realització d’estudis universitaris en el curs acadèmic 2020-2021 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

  Font: DOGV

 • DOGV núm. 9223 de 25 de novembre de 2021. Decret 183/2021, de 12 de novembre, del Consell, sobre règim transitori de les retribucions addicionals del professorat universitari de les universitats públiques valencianes, regulades en el Decret 174/2002.

  Font: DOGV