Butlletí 16 de de novembre de 2021

I. Disposicions generals
Sin publicaciones
II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació
Sin publicaciones
III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (8)
 • Resolució Rectoral 04782/2021, de 15 de novembre, per la qual es convoca una plaça de caràcter temporal per a col·laborar en la realització d’un projecte d’investigació. Ref. 236/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04788/2021, de 15 de novembre, per la qual es convoca una plaça de caràcter temporal per a col·laborar en la realització d’un projecte d’investigació. Ref. 235/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04780/2021, de 15 de novembre, per la qual es convoca una plaça de caràcter temporal per a col·laborar en la realització d’un projecte d’investigació. Ref. 239/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04777/2021, de 15 de novembre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Adaptació i aplicació d’un programa d’intervenció en familiars i pacients amb un trastorn de la conducta alimentària: L’Echomantra”.Ref. 218/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04778/2021, de 15 de novembre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Relació entre ERalpha, Erbeta i GPER en les cèl·lules beta del pàncrees i el seu paper en la regulació dels canals de potassi i l¿apoptosi induïda per estrògens ambientals”.Ref. 217/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04781/2021, de 15 de novembre, per la qual es convoca una plaça de caràcter temporal per a col·laborar en la realització d’un projecte d’investigació. Ref. 237/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04784/2021, de 15 de novembre, per la qual s’adjudiquen definitivament les ajudes publicades en la convocatòria per a estudiants participants en el programa de mobilitat internacional Erasmus + amb finalitats d’estudis 2021/2022.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04779/2021, de 15 de novembre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Ciència de dades i objectius de desenvolupament sostenible (DADES)”. Ref. 220/21.

  Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions)
Sin publicaciones
V. Publicat en altres butlletins oficials (4)
 • BOE núm. 274 de 16 de novembre de 2021. Extracto de la Orden de 12 de noviembre, por la que se aprueba por tramitación anticipada, la convocatoria de ayudas para la formación de profesorado universitario correspondiente al año 2021, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023.

  Font: BOE

 • DOGV núm. 9216 de 16 de novembre de 2021. Extracte de la Resolució de 4 de novembre, del rector de la Universitat Miguel Herández d’Elx per la qual es convoquen premis Santander-UMH per a joves investigadors i investigadores 2021.

  Font: DOGV

 • DOGV núm. 9216 de 16 de novembre de 2021. Extracte de la Resolució de 9 de novembre, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca les ajudes «Fundació Pedro i Nohemí Parejo Martínez» per a l’estudiantat en risc d’exclusió social, matriculat en un grau de la Universitat Miguel Hernández d’Elx durant el curs acadèmic 2021-2022.

  Font: DOGV

 • DOGV núm. 9216 de 16 de novembre de 2021. Resolució de 5 de novembre, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de grup A, subgrup A1/A2, administració general, amb destinació en el Servei de Gestió de la Contractació. Referència 2021/28433.

  Font: DOGV