Butlletí 5 de de novembre de 2021

I. Disposicions generals (2)
a. Òrgans unipersonals (2)
 • Resolució Rectoral 04648/2021, de 5 de novembre, per la qual es convoquen eleccions a representants d’estudiants en la Universitat Miguel Hernández d’Elx per al curs acadèmic 2021/2022.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04647/2021, de 5 de novembre, per la qual es convoquen eleccions per a cobrir les vacants dels representants d’estudiants en el Claustre Universitari de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

  Font: UMH

II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació (4)
 • Resolució Rectoral 04643/2021, de 4 de noviembre, per la qual es nomena el professor Sr. Roberto Pascual Gutiérrez vicedegà del grau en Podologia de la Facultat de Medicina.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04641/2021, de 4 de novembre, per la qual es nomena el professor Sr. Francisco José Sánchez Ferrer subdirector del Departament de Farmacologia, Pediatria i Química Orgànica de la Universitat Miguel Hernández d¿Elx.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04642/2021, de 4 de novembre, per la qual es nomena la professora Sra. Rebeca Bautista Ortuño vicedegana de projecció del grau en Psicologia de la Facultat de Ciències Sociosanitàries.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04639/2021, de 4 de novembre, per la qual es nomena el professor Sr. Francisco Navarrete Rueda secretari del Departament de Farmacologia, Pediatria i Química Orgànica de la Universitat Miguel Hernández d¿Elx.

  Font: UMH

III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (1)
 • Resolució Rectoral 04636/2021, de 4 de novembre, per la qual es convoquen PREMIS Santander-UMH per a joves investigadors 2021.

  Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions) (6)
b. PAS (1)
c. PDI (5)
V. Publicat en altres butlletins oficials (1)
 • DOGV núm.9209 de 5 de noviembre de 2021. Decret 174/2021, de 22 d’octubre, del Consell, d’autorització de supressió d’ensenyaments oficials universitaris.

  Font: DOGV