Butlletí 11 de de novembre de 2021

I. Disposicions generals
Sin publicaciones
II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació
Sin publicaciones
III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (4)
 • Resolució Rectoral 04751/2021, de 11 de novembre, per la qual es convoca un contracte predoctoral en l¿àmbit d¿un projecte d¿investigació. Ref. 230/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04749/2021, de 11 de novembre, per la qual es convoca una plaça de caràcter temporal per a col·laborar en la realització d’un projecte d’investigació. Ref. 243/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04750/2021, de 11 de novembre, per la qual es convoca un contracte predoctoral en l¿àmbit d¿un projecte d¿investigació. Ref. 229/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04752/2021, de 11 novembre, per la qual es convoca una plaça de caràcter temporal per a col·laborar en la realització d¿un projecte d¿investigació en matèria d¿innovació docent. Ref. 232/21.

  Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions) (3)
c. PDI (3)
V. Publicat en altres butlletins oficials (1)
 • DOGV núm. 9213 de 11 de novembre de 2021. Correcció d’errades de la Resolució de 20 d’octubre, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques per a l’alumnat que finalitze els seus estudis universitaris durant el curs 2021-2022 en les universitats de la Comunitat Valenciana.

  Font: DOGV