Butlletí 24 de de novembre de 2021

I. Disposicions generals
Sin publicaciones
II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació
Sin publicaciones
III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (10)
 • Resolució Rectoral 04873/2021, de 24 de novembre, per la qual es designa candidata seleccionada per al projecte “Conveni per al manteniment i desenvolupament de la unitat científica d’innovació empresarial en l’Institut de Neurociències”. Ref. 243/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04863/2021, de 23 de novembre, per la qual es designa candidata seleccionada per al projecte “Role of LSECtin in aging and the liver-brain axis in cirrhosis”. Ref. 231/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04866/2021, de 23 de novembre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Síntesi i organització supramolecular de sistemes electroactius basats en ftalocianines i dicetopirrolopirrols per a fotovoltaica molecular i tractament contra el càncer”. Ref. 222/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04864/2021, de 23 de novembre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Teràpia d’acceptació i compromís en participants d’alt risc cardiometabòlic amb resistència a la pèrdua de pes en l’estudi d’intervenció PREDIMED PLUS”.Ref. 227/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04868/2021, de 23 de novembre per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Processament, maneig de mostres i d’equips del laboratori d’immunologia i al·lèrgia per al desenvolupament del màster d’investigació en Medicina Clínica”. Ref. 232/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral04860/2021, de 23 novembre, per la qual es designa candidata seleccionada per al projecte “Nous enfocaments terapèutics enfront de malalties metabòliques: modulació de la ingesta d’aliments i del balanç energètic mitjançant nutricèutics i neurotecnologia”.Ref. 229/21..

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04865/2021, de 23 de novembre, perla qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Bridging the gap between early-life disease-induce inflammation and health outcomes and frailty Acronym (ERASE)”. Ref. 224/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04862/2021, de 23 de novembre, per la qual es designa candidata seleccionada per al projecte “Espectre-toc: Models predictius de trastorns relacionats amb el trastorn obsessivocompulsiu en adolescents espanyols”.Ref. 242/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04859/2021, de 23 de novembre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “El paper de les cadenes tròfiques en l’adaptació dels sistemes ecològics agroramaders mediterranis enfront del canvi climàtic”. Ref. 225/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04861/2021, de 23 de novembre, per la qual es designa candidata seleccionada per al projecte “Nous enfocaments terapèutics enfront de malalties metabòliques: modulació de la ingesta d’aliments i del balanç energètic mitjançant nutricèutics i neurotecnologia”. Ref. 230/21.

  Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions) (2)
c. PDI (2)
V. Publicat en altres butlletins oficials (1)
 • BOE núm. 281 de 24 de novembre de 2021. Resolución de 12 de noviembre, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

  Font: BOE