Butlletí 12 de de novembre de 2021

I. Disposicions generals (1)
a. Òrgans unipersonals (1)
 • Resolució d’11 de novembre de 2021 per la qual es convoquen eleccions a representants del sector D4 en el Consell del Departament de Biologia Aplicada de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

  Font: UMH

II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació (1)
 • Resolució Rectoral 04769/2021, de 12 de novembre, per la qual es nomena el professor doctor Sr. Luis Pérez GarcíaEstañ, subdirector del màster universitari en Biotecnologia i Bioenginyeria per al curs 2021/2022.

  Font: UMH

III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (7)
 • Resolució Rectoral 04762/2021, de 12 de novembre, per la qual es publica la llista definitiva de admesos i es convoca la prova en el procediment específic per a la selecció d’una plaça de l’escala tècnica mitjana de gestió de la investigació, subgrup A2, ref. 2021/61931.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04764/2021, de 12 de novembre, per la qual s’adjudiquen les ajudes UMH per a estudiants participants en el programa de mobilitat nacional SICUE 2021/2022.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04761/2021, de 12 de novembre, per la qual es convoca un procediment específic per a la selecció d’una plaça de l’escala mitjana d’administració, subgrup A2.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04770/202, de 12 de novembre, per la qual es publica la concessió definitiva d’ajudes a l’estímul de la transferència i intercanvi de coneixement 2021. Programa COMPENDIA.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04754/2021, de 11 de novembre, per la qual es convoca una plaça de caràcter temporal per a col·laborar en la realització d’un projecte d’investigació. Ref. 242/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04756/2021, de 11 de novembre, per la qual es concedeixen o deneguen les beques UMH per a la matrícula en estudis oficials per al curs acadèmic 2020/2021.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04755/2021, de 11 de novembre, per la qual es convoca una plaça de caràcter temporal per a col·laborar en la realització d’un projecte d’investigació. Ref. 234/21.

  Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions) (3)
c. PDI (1)
e. Estudiants (2)
V. Publicat en altres butlletins oficials (1)
 • DOGV núm. 9214 de 12 de novembre de 2021.Resolució de 5 de novembre, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració general, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en CEGECA-Sant Joan d’Alacant-Suport administratiu a docència i la investigació. Ref. 2021/82362.

  Font: DOGV