Butlletí 2 de de novembre de 2021

I. Disposicions generals
Sin publicaciones
II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació (1)
  • Resolució Rectoral 04613/2021, de 2 de novembre, per la qual es nomena la Comissió de Seguretat TI de la Universitat Miguel Hernández d¿Elx.

    Font: UMH

III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (1)
  • Resolució Rectoral 04614/2021, de 2 de novembre, per la qual s¿adjudiquen definitivament les ajudes del Servei Espanyol per a la internacionalització de l¿educació (SEPIE) per a estudiants participants en la 1a convocatòria del programa de mobilitat internacional Erasmus + pràctiques 2021/2022.

    Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions) (3)
b. PAS (1)
c. PDI (2)
V. Publicat en altres butlletins oficials
Sin publicaciones