Butlletí 22 de de novembre de 2021

I. Disposicions generals
Sin publicaciones
II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació
Sin publicaciones
III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (1)
 • Resolució Rectoral 04825/2021, de 19 de novembre, per la qual es nomena els membres de la Junta de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Elx del sector J3.

  Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions) (7)
b. PAS (1)
 • Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses de la 1a convocatòria del Programa de mobilitat internacional Erasmus+ per a personal d’administració i serveis. Curs 2021-2022.

  Font: UMH

c. PDI (4)
 • Acta de constitució i criteris de valoració DF3130, Ref. 03639/2021.

  Font: UMH

 • Acta de la primera prova, segona prova i proposta de provisió DF3130, Ref. 03639/2021.

  Font: UMH

 • Relació provisional sol·licituds admeses i excloses convocatòria d¿ajudes per a la formació predoctoral en col·laboració amb empreses en el curs 2021/2022 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

  Font: UMH

 • Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses de la 1a convocatòria del Programa de mobilitat internacional Erasmus+ per a personal docent. Curs 2021-2022.

  Font: UMH

e. Estudiants (1)
 • Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses a les ajudes per a elaborar tesis, treballs fi de grau (TFG), treballs fi de màster (TFM) i memòries d’investigació o equivalents en valencià.

  Font: UMH

f. Altres (1)
 • Llistat definitiu d’admissió i exclusió del V premi de microassajos sobre les polítiques públiques d’igualtat 2021.

  Font: UMH

V. Publicat en altres butlletins oficials (2)
 • DOGV núm. 9220 de 22 de novembre de 2021. Resolució de 17 de novembre, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’adjudiquen i es deneguen beques per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020/2021 en les universitats de la Comunitat Valenciana.

  Font: DOGV

 • BOE núm. 279 de 22 de novembre de 2021. Resolución de 12 de noviembre, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

  Font: BOE