Butlletí 22 de d'octubre de 2021

I. Disposicions generals
Sin publicaciones
II. Nomenaments d'òrgans de govern i representació (3)
 • Resolució Rectoral 04525/2021, de 22 d’octubre, per la qual en nomena el Sr. Óscar López Díaz director de la Càtedra Institucional Misteri d’Elx de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04521/2021, de 22 d’octubre, per la qual es nomena els membres del Consell Assessor de la Càtedra Institucional Misteri d’Elx de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04523/2021, de 22 d’octubre, per la qual es nomena el professor Sr. Ramón Peral Orts codirector de la Càtedra Institucional Misteri d’Elx de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

  Font: UMH

III. Convocatòries beques, subvencions, ajudes i ocupació (13)
 • Resolució Rectoral 04529/2021, de 22 d’octubre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Comunicacions mòbils i sense fils 6G”. Ref. 203/21

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04510/2021, de 22 d’octubre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Sinistralitat d’ocells en línies de transport: avaluació i millora dels protocols de seguiment i anàlisi dels factors que determinen el risc de col·lisió”.Ref. 194/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04513/2021, de 22 d’octubre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Plasticitat antihomeostàtica i malaltia cerebral (PAHECE)”.Ref. 194/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04512/2021, de 22 d’octubre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Specifications for definition of the Multi-Channel Operation (MCO) for support of Day 2 and beyond related Safety and Traffic efficiency services”.Ref. 204/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04518/2021, de 22 d’octubre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “CERCODE – Cerebellar Control of Cortical Development”. Ref. 184/21

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04509/2021, de 22 d’octubre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Contracte per a l’assessorament al Panell Oficial de Tast Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida d’Alacant”. Ref. 199/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04515/2021, de 22 d’octubre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Neuronal spurious transcription and enhanceropathy in the etiology of intelectual disability”. Ref. 206/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04516/2021, de 22 d’octubre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Sistemes moduladors de cristall líquid per a control de llum estructurada”. Ref. 208/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04514/2021, de 22 d’octubre per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Anàlisi i aplicació de la variabilitat en la capacitat d’adaptació i l’aprenentatge motor en tasques amb especial implicació de força muscular”.Ref. 194/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04528/2021, de 22 d’octubre, per la qual es declara desert el procés convocat per la Resolució Rectoral 03943/2021, amb data de 09 de setembre de 2021.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04517/2021, de 22 d’octubre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Characterizing the neural coding of taste and the gustatory cortical response (gERP) induced by red wines”. Ref. 200/21

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04511/2021, de 22 d’octubre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Specifications for definition of the Multi-Channel Operation (MCO) for support of Day 2 and beyond related Safety and Traffic efficiency services”.Ref. 194/21.

  Font: UMH

 • Resolució Rectoral 04508/2021, de 22 d’octubre, per la qual es designa candidat seleccionat per al projecte “Homologació individual de vehicles nous completats”.Ref. 202/21.

  Font: UMH

IV. Altres anuncis (actes administratius i comunicacions) (2)
e. Estudiants (2)
 • Llistat provisional de persones admeses i excloses en el programa de Premis Fundació Trinidad Alfonso per a estudiantat esportista titulat, en compliment del conveni de col·laboració entre les set universitats valencianes del campionat autonòmic d’esport universitari (CAEU) i la Fundació Trinidad Alfonso per a la promoció de l’esport universitari.

  Font: UMH

 • Llistat provisional de persones admeses i excloses en el programa de Premis Fundació Trinidad Alfonso per a estudiantat esportista de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, curs 2020/2021.

  Font: UMH

V. Publicat en altres butlletins oficials
Sin publicaciones